Tỷ lệ dễ sa ngã và trượt dài trên con đường tha hoá của 12 Cung hoàng đạo

Tỷ lệ dễ sa ngã và trượt dài trên con đường tha hoá của 12 Cung hoàng đạo

Bạch Dương : 70%

Kim Ngưu : 50%

Song Tử : 40%

Cự Giải : 35%

Sư Tử : 35%

Xử Nữ : 45%

Thiên Bình : 60%

Thiên Yết : 65%

Nhân Mã : 75%

Ma Kết : 80%

Bảo Bình : 30%

Song Ngư : 55%

0 0 votes
Đánh giá bài viết