Xếp hạng các Cung Hoàng Đạo thích giảm béo nhất

Xếp hạng các Cung Hoàng Đạo thích giảm béo nhất

Quán quân: Thiên Bình

Á quân: Ma Kết

Quý quân: Song Tử

Hạng 4: Thiên Yết

Hạng 5: Xử Nữ

Hạng 6: Nhân Mã

Hạng 7: Sư Tử

Hạng 8: Bảo Bình

P.s: Thích thì thích còn giảm được hay không là chuyện khác.

0 0 votes
Đánh giá bài viết