12 Cung Hoàng Đạo thích “cướp” cái gì nhất?

Web 12 Cung Hoàng Đạo

Bạch Dương: không cướp, cái nên có họ đều có.

Kim Ngưu: cái gì cũng thích cướp.

Song Tử: cái người khác có, bản thân họ cũng có.

Cự Giải: đôi khi cướp những cái không đáng giá, cũng không đáng phải cướp.

Sư Tử: cướp những thứ quý giá.

Xử Nữ: rất ít khi cướp thứ gì.

Thiên Bình: cướp phong độ.

Thiên Yết: cướp danh dự.

Nhân Mã: cướp bạn của người khác.

Ma Kết: cướp rồi cũng không biết là cướp rồi.

Thủy Bình: cướp lần đầu tiên.

Song Ngư: không cướp cái gì.

5 1 vote
Đánh giá bài viết