12 Cung có thể gặp được bao nhiêu người thật lòng thương mến

12 Cung có thể gặp được bao nhiêu người thật lòng thương mến

Kim Ngưu: 7 – 11 người

Xử Nữ: 6 người

Bảo Bình: trên 5 người

Thiên Bình: 4 người

Nhân Mã: 3 – 4 người

Song Tử: 3 người

Ma Kết: 2 – 7 người

Sư Tử: 2 – 4 người

Bạch Dương: 1 – 5 người

Thiên Yết: 1 người

Song Ngư: không thể dự đoán

Cự Giải: phần nhiều là độc thân

5 2 votes
Đánh giá bài viết