12 Cung Hoàng Đạo ai xem trọng bề ngoài nhất?

12 Cung Hoàng Đạo ai xem trọng bề ngoài nhất

Quán Quân: Xử Nữ

Á Quân: Kim Ngưu

Quý Quân: Thiên Bình

Hạng 4: Song Ngư

Hạng 5: Thủy Bình

Hạng 6: Bạch Dương

Hạng 7: Sư Tử

Hạng 8: Thiên Yết

Hạng 9: Nhân Mã

Hạng 10: Cự Giải

Hạng 11: Ma Kết

Hạng 12: Song Tử

0 0 votes
Đánh giá bài viết