12 Cung Hoàng Đạo và các con số may mắn

12 Cung Hoàng Đạo và các con số may mắn

1. Bạch Dương (21/3 – 19/4)

 • Sức khỏe: 51%
 • Trí tuệ: 32%
 • Tình yêu: 80%
 • Cảm xúc: 13%
 • Trực giác: 88%
 • Sáng tạo: 3%
 • Công việc: 32%
 • Tiền: 13%

– Con số may mắn: 36, 42, 15, 21, 18, 11

2. Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

 • Sức khỏe: 58%
 • Trí tuệ: 70%
 • Tình yêu: 70%
 • Cảm xúc: 33%
 • Trực giác: 74%
 • Sáng tạo: 26%
 • Công việc: 63%
 • Tiền: 55%

– Con số may mắn: 13, 41, 44, 22, 1, 36

3. Song Tử (21/5 – 21/6)

 • Sức khỏe: 34%
 • Trí tuệ: 91%
 • Tình yêu: 71%
 • Cảm xúc: 82%
 • Trực giác: 32%
 • Sáng tạo: 71%
 • Công việc: 83%
 • Tiền: 94%

– Con số may mắn: 40, 13, 19, 33, 24, 35

4. Cự Giải (22/6 – 22/7)

 • Sức khỏe: 71%
 • Trí tuệ: 51%
 • Tình yêu: 28%
 • Cảm xúc: 62%
 • Trực giác: 35%
 • Sáng tạo: 19%
 • Công việc: 11%
 • Tiền: 65%

– Con số may mắn: 16, 22, 15, 44, 18, 19

5. Sư Tử (23/7 – 22/8)

 • Sức khỏe: 96%
 • Trí tuệ: 14%
 • Tình yêu: 20%
 • Cảm xúc: 34%
 • Trực giác: 93%
 • Sáng tạo: 85%
 • Công việc: 66%
 • Tiền: 3%

– Con số may mắn: 5, 17, 16, 10, 13, 2

6. Xử Nữ (23/8 – 22/9)

 • Sức khỏe: 62%
 • Trí tuệ: 74%
 • Tình yêu: 62%
 • Cảm xúc: 62%
 • Trực giác: 86%
 • Sáng tạo: 50%
 • Công việc: 3%
 • Tiền: 87%

– Con số may mắn: 23, 18, 33, 2, 7, 13

7. Thiên Bình (23/9 – 23/10)

 • Sức khỏe: 57%
 • Trí tuệ: 24%
 • Tình yêu: 62%
 • Cảm xúc: 49%
 • Trực giác: 79%
 • Sáng tạo: 22%
 • Công việc: 81%
 • Tiền: 74%

– Con số may mắn: 25, 14, 5, 1, 20, 45

8. Bọ Cạp (24/10 – 22/11)

 • Sức khỏe: 85%
 • Trí tuệ: 94%
 • Tình yêu: 21%
 • Cảm xúc: 50%
 • Trực giác: 6%
 • Sáng tạo: 60%
 • Công việc: 27%
 • Tiền: 5%

– Con số may mắn: 18, 25, 11, 17, 8, 29

9. Nhân Mã (23/11 – 21/12)

 • Sức khỏe: 82%
 • Trí tuệ: 21%
 • Tình yêu: 90%
 • Cảm xúc: 59%
 • Trực giác: 23%
 • Sáng tạo: 45%
 • Công việc: 46%
 • Tiền: 40%

– Con số may mắn: 45, 10, 42, 1, 40, 9

10. Ma Kết (22/12 – 19/1)

 • Sức khỏe: 82%
 • Trí tuệ: 74%
 • Tình yêu: 49%
 • Cảm xúc: 65%
 • Trực giác: 90%
 • Sáng tạo: 88%
 • Công việc: 25%
 • Tiền: 54%

– Con số may mắn: 8, 10, 45, 35, 38, 27

11. Bảo Bình (20/1 – 18/2)

 • Sức khỏe: 77%
 • Trí tuệ: 53%
 • Tình yêu: 52%
 • Cảm xúc: 43%
 • Trực giác: 77%
 • Sáng tạo: 93%
 • Công việc: 79%
 • Tiền: 78%

– Con số may mắn: 48, 41, 8, 49, 18, 17

12. Song Ngư (19/2 – 20/3)

 • Sức khỏe: 26%
 • Trí tuệ: 46%
 • Tình yêu: 57%
 • Cảm xúc: 65%
 • Trực giác: 78%
 • Sáng tạo: 17%
 • Công việc: 38%
 • Tiền: 87%

– Con số may mắn: 3, 30, 45, 10, 28, 14

0 0 votes
Đánh giá bài viết