12 sao nữ ai “men” nhất

12 sao nữ ai “men” nhất

Quán quân: Thiên Bình

Á quân: Ma Kết

Quý quân: Song Ngư

Hạng 4: Thủy Bình

Hạng 5: Sư Tử

Hạng 6: Cự Giải

Hạng 7: Kim Ngưu

Hạng 8: Thiên Yết

Hạng 9: Song Tử

Hạng 10: Bạch Dương

Hạng 11: Nhân Mã

Hạng 12: Xử Nữ

0 0 votes
Đánh giá bài viết