Các Cung nào hay ngủ gật trong lớp nhất?

Các Cung nào hay ngủ gật trong lớp nhất

Các Cung nằm cuối bảng không ngủ có khi vì siêng, mà có khi vì mải tám quên ngủ hoặc đã cúp từ khuya rồi

 • Quán quân: Cự Giải
 • Á quân: Song Tử
 • Quý quân: Sư Tử
 • Hạng 4: Song Ngư
 • Hạng 5: Bảo Bình
 • Hạng 6: Thiên Yết
 • Hạng 7: Nhân Mã
 • Hạng 8: Bạch Dương
 • Hạng 9: Kim Ngưu
 • Hạng 10: Thiên Bình
 • Hạng 11: Ma Kết
 • Hạng 12: Xử Nữ
0 0 votes
Đánh giá bài viết