Chỉ số cô đơn của 12 Cung Hoàng Đạo

Chỉ số cô đơn của 12 Cung Hoàng Đạo

Bạch Dương: ★ ☆ ☆ ☆ ☆

Kim Ngưu:★ ★ ☆ ☆ ☆

Song Tử: ★ ★ ★ ★ ☆

Cự Giải: ★ ★ ★ ★ ☆

Sư Tử: ★ ★ ★ ☆ ☆

Xử Nữ: ★ ★ ★ ★ ☆

Thiên Bình: ★ ★ ★ ☆ ☆

Thiên Yết: ★ ★ ★ ★ ★

Nhân Mã: ★ ★ ★ ☆ ☆

Ma Kết:★ ★ ★ ★ ★

Thủy Bình: ★ ★ ★ ★ ★

Song Ngư:★ ★ ★ ★ ☆

0 0 votes
Đánh giá bài viết