Chỉ số lòng từ bi của 12 Cung Hoàng Đạo

Chỉ số lòng từ bi của 12 Cung Hoàng Đạo

Bạch Dương: Khoảng 400

Kim Ngưu: Khoảng 401

Song Tử: Khoảng 199

Cự Giải: Khoảng 800

Sư Tử: Khoảng 700

Xử Nữ: Khoảng 500

Thiên Bình: Khoảng 400

Thiên Yết: Khoảng 399

Nhân Mã: Khoảng 999

Ma Kết: Khoảng 198

Bảo Bình: Khoảng 198,5

Song Ngư: Khoảng 1000

Bạn là cung hoàng đạo nào?

4 1 vote
Đánh giá bài viết