Cung Hoàng Đạo nam nào ngây thơ nhất?

Cung Hoàng Đạo nam nào ngây thơ nhất?

Hạng 1: Bạch Dương,

Hạng 2: Cự Giải,

Hạng 3: Nhân Mã,

Hạng 4: Song Tử,

Hạng 5: Thiên Yết

Hạng 6: Thiên Bình

Hạng 7: Thần Nông

Hạng 8: Kim Ngưu

0 0 votes
Đánh giá bài viết