Cung nào rất khó nói ra nội tâm thầm kín của mình

Cung nào rất khó nói ra nội tâm thầm kín của mình

Quán quân : Thiên Yết

Á quân: Thủy Bình

Quý quân: Ma Kết

Hạng 4: Xử Nữ

Hạng 5: Cự Giải

Hạng 6: Song Tử

Hạng 7: Kim Ngưu

Hạng 8: Song Ngư

Hạng 9: Thiên Bình

Hạng 10: Nhân Mã

Hạng 11: Sư Tử

Hạng 12: Bạch Dương

0 0 votes
Đánh giá bài viết