Mặt nào của 12 Cung Hoàng Đạo rất nhẫn tâm lạnh lùng

Web 12 Cung Hoàng Đạo

Hạng 6: Kim Ngưu, Xử Nữ – có thể im im dụ bạn đi vào chỗ chết

Hạng 5: Bạch Dương, Ma Kết – có thể đâm bạn 1 nhát khi làm việc

Hạng 4: Cự Giải, Thiên Yết – có thể trở nên rất lạnh lùng sau chia tay

Quý quân: Sư Tử, Nhân Mã – ngoài mặt anh hùng bên trong thật ra chẳng để tâm mấy tới bạn

Á quân: Song Tử, Bảo Bình – ngoài mặt cao thượng bên trong trù cho nó chết đi

Quán quân: Thiên Bình, Song Ngư – không có chuyện ai đến trước đến sau, người sau mà tốt hơn người trước thì cứ…hốt thôi

0 0 votes
Đánh giá bài viết