Mức độ tự lập của 12 Cung Hoàng Đạo nữ

Mức độ tự lập của 12 Cung Hoàng Đạo nữ

Bạch Dương: 85%

Kim Ngưu: 45%

Song Tử: 80%

Cự Giải: 30%

Sư Tử: 60%

Xử Nữ: 45%

Thiên Bình: 67%

Thiên Yết: 45%

Nhân Mã: 97%

Ma Kết: 95%

Thủy Bình: 67%

Song Ngư: 85%

0 0 votes
Đánh giá bài viết