Mức độ tự lập của 12 Cung Hoàng Đạo nữ

Mức độ tự lập của 12 Cung Hoàng Đạo nữ

Mức độ tự lập của 12 Cung Hoàng Đạo nữ

Bạch Dương: 85%

Kim Ngưu: 45%

Song Tử: 80%

Cự Giải: 30%

Sư Tử: 60%

Xử Nữ: 45%

Thiên Bình: 67%

Thiên Yết: 45%

Nhân Mã: 97%

Ma Kết: 95%

Thủy Bình: 67%

Song Ngư: 85%

Nhận xét bài viết