Nước mắt của 12 Cung Hoàng Đạo như thế nào?

Web 12 Cung Hoàng Đạo

Bạch Dương: đến nhanh đi cũng nhanh.

Kim Ngưu: chỉ rơi khi cần thiết.

Song Tử: khóc được 1 nữa thì ngừng lại.

Cự Giải: chảy nhẹ đều đều như dòng suối nhỏ.

Sư Tử: chảy 1 cách hào phóng.

Xử Nữ: 1 thứ để sưu tập. (rất hiếm)

Thiên Bình: thu phát tự nhiên.

Thiên Yết: kinh thiên động địa quỷ khốc thần sầu. (rất lớn chuyện)

Nhân Mã: dùng sức để khóc.

Ma Kết: 1 dạng nước mắt tinh khiết.

Thủy Bình: vô duyên vô cớ … khóc.

Song Ngư: để mọi người không còn nghi ngờ về nguồn gốc của biển cả

0 0 votes
Đánh giá bài viết