12 chòm sao nam cam tâm tình nguyện làm đầy tớ tình yêu cho sao nữ nào:

12 chòm sao nam cam tâm tình nguyện làm đầy tớ tình yêu cho sao nữ nào

Bạch Dương nam: Bảo Bình nữ

Kim Ngưu nam: Thần Nông nữ

Song Tử nam: Thiên Bình nữ

Cự Giải nam: Sư Tử nữ

Sư Tử nam: Xử Nữ nữ

Xử Nữ nam: Song Ngư nữ

Thiên Bình nam: Song Tử nữ

Thần Nông nam: Bạch Dương nữ

Nhân Mã nam: Ma Kết nữ

Ma Kết nam: Cự Giải nữ

Bảo Bình nam: Nhân Mã nữ

Song Ngư nam: Kim Ngưu nữ

0 0 votes
Đánh giá bài viết