Xếp hạng các Cung Hoàng Đạo có số thành ông, thành bà sớm

Web 12 Cung Hoàng Đạo

Bạch Dương: ★★

Kim Ngưu: ★★★★★★

Song Tử: ★★★★

Cự Giải: ★★★

Sư Tử: ★★★★★

Xử Nữ: ★★

Thiên Bình: ★★★★★

Thần Nông: ★★★★

Nhân Mã: ★

Ma Kết: ★★★★

Bảo Bình: ★★

Song Ngư: ★★★★

0 0 votes
Đánh giá bài viết