Xếp hạng các Cung Hoàng Đạo có số thành ông, thành bà sớm

Xếp hạng các Cung Hoàng Đạo có số thành ông, thành bà sớm

Web 12 Cung Hoàng Đạo

Bạch Dương: ★★

Kim Ngưu: ★★★★★★

Song Tử: ★★★★

Cự Giải: ★★★

Sư Tử: ★★★★★

Xử Nữ: ★★

Thiên Bình: ★★★★★

Thần Nông: ★★★★

Nhân Mã: ★

Ma Kết: ★★★★

Bảo Bình: ★★

Song Ngư: ★★★★

Nhận xét bài viết