12 Cung Hoàng Đạo và các kiểu chết

12 cung hoàng đạo và các kiểu chết

Bạch Dương : Chết từ từ

Kim Ngưu : Chết vì đói

Song Tử : Chết vì chán

Cự Giải : Chết vì người họ tin tưởng (phản bội)

Sư Tử : Chết trong ô nhục

Xử Nữ : Chết bất ngờ

Thiên Bình : Chết vì mất nết

Thiên Yết : Chết do bẫy của chính mình

Nhân Mã : Chết vì tình

Ma Kết : Chết vô nghĩa

Bảo Bình :Chết vì quá ngu

Song Ngư : Chết mà người khác mừng như ăn tết

1 1 vote
Đánh giá bài viết