Top 8 cô gái làm tổn thương trái tim các chàng trai

[Xếp hạng cô gái trong 12 Cung khó theo đuổi nhất]

  1. Xử Nữ ★★★★★
  2. Thiên Yết ★★★★
  3. Ma Kết ★★★★
  4. Song Tử ★★★
  5. Thủy Bình ★★★

[Xếp hạng cô gái trong 12 Cung dễ theo đuổi nhất]

  1. Song Ngư ★★★★★
  2. Bạch Dương ★★★★★
  3. Cự Giải ★★★★
  4. Thiên Bình ★★★★
  5. Nhân Mã ★★★
3.4 5 votes
Đánh giá bài viết