Các Cung Hoàng Đạo nam sẽ là thần hộ mệnh của ai?

Các Cung Hoàng Đạo nam sẽ là thần hộ mệnh của ai

Bạch Dương nam bảo vệ Cự Giải nữ

Kim Ngưu nam bảo vệ Bạch Dương nữ

Song Tử nam bảo vệ Thiên Bình nữ

Cự Giải nam bảo vệ Nhân Mã nữ

Sư Tử nam bảo vệ Xử Nữ nữ

Xử Nữ nam bảo vệ Song Ngư nữ

Thiên Bình nam bảo vệ Song Tử nữ

Thiên Yết nam bảo vệ Thiên Yết nữ

Nhân Mã nam bảo vệ Ma Kết nữ

Ma Kết nam bảo vệ Thủy Bình nữ

Thủy Bình nam bảo vệ Sư Tử nữ

Song Ngư nam bảo vệ Kim Ngưu nữ

0 0 votes
Đánh giá bài viết