Cung nào có nước da trắng như trứng gà bóc

12 Cung nên yêu người nào?

Quán quân: Thiên Bình

Á quân: Thần Nông

Hạng 3: Song Ngư

Hạng 4: Bảo Bình

Hạng 5: Nhân Mã

Hạng 6: Cự Giải

Hạng 7: Sư Tử

Hạng 8: Song Tử

Hạng 9: Kim Ngưu

Hạng 10: Xử Nữ

Hạng 11: Bạch Dương

Hạng 12: Ma Kết

0 0 votes
Đánh giá bài viết