Chỉ số tố chất còn tiềm ẩn của 12 Cung Hoàng Đạo

Web 12 Cung Hoàng Đạo

Bạch Dương: 70%

Kim Ngưu: 20%

Song Tử: 90%

Cự Giải; 25%

Sư Tử: 95%

Xử Nữ: 80%

Thiên Bình: 95%

Thần Nông: 75%

Cự Giải: 60%

Ma Kết: 10%

Bảo Bình: 50%

Song Ngư: 85%

0 0 votes
Đánh giá bài viết