Bảng xếp hạng 12 cung suốt ngày mệt mỏi, không khi nào được nghỉ ngơi

Mức độ tự lập của 12 Cung Hoàng Đạo nữ

Hạng 1: Ma Kết

Hạng 2: Bảo Bình

Hạng 3: Kim Ngưu

Hạng 4: Sư Tử

Hạng 5: Nhân Mã

Hạng 6: Thiên Yết

Hạng 7: Bạch Dương

Hạng 8: Song Tử

Hạng 9: Xử Nữ

Hạng 10: Thiên Bình

Hạng 11: Cự Giải

Hạng 12: Song Ngư

0 0 votes
Đánh giá bài viết