Chỉ số mẫn cảm/nhạy cảm ở 12 Chòm Sao

Chỉ số mẫn cảm nhạy cảm ở 12 Chòm Sao

Cự Giải: 100%

Song Ngư: 90%

Xử Nữ: 89%

Thiên Yết: 81%

Ma Kết: 74%

Song Tử: 65%

Sư Tử: 60%

Thiên Bình: 54%

Kim Ngưu: 52%

Bảo Bình: 41%

Bạch Dương: 30%

Nhân Mã: 28%

0 0 votes
Đánh giá bài viết