12 Cung nên yêu người nào?

12 Cung nên yêu người nào?

 Bạch Dương:  Ma Kết,  Cự Giải

 Kim Ngưu:  Song Ngư,  Thiên Yết

 Song Tử:  Xử Nữ,  Thiên Yết

 Cự Giải:  Song Tử,  Bạch Dương

 Sư Tử:  Nhân Mã,  Sư Tử

 Xử Nữ:  Kim Ngưu,  Nhân Mã

 Thiên Bình:  Cự Giải,  Kim Ngưu

 Thiên Yết:  Bảo Bình,  Song Ngư

 Nhân Mã:  Cự Giải,  Kim Ngưu

 Ma Kết:  Bạch Dương,  Song Ngư

 Bảo Bình:  Bảo Bình,  Xử Nữ

 Song Ngư:  Xử Nữ,  Thiên Bình

0 0 votes
Đánh giá bài viết